Międzynarodowa wymiana uczniów online

        W ramach otwartego konkursu ofert pn. Międzynarodowa wymiana młodzieży w formie on- line  nr  DE-WZP.263.1.6.2020 szkoła pozyskała środki na realizację przedsięwzięcia pt:

Dziedzictwo kulturowe gminy Janów  tworzone grafiką komputerową.

Łączna wartość dofinansowania : 20 150 zł

Czas trwania zajęć: 15.10.2020-15.12.2020

Cele projektu: wzmacnianie dialogu i budowanie kontaktów  zagranicznych wśród młodzieży poprzez pokazywanie własnego dziedzictwa kulturowego gminy Janów.

Projekt obejmuje też finansowanie:

-zakupu 10 tabletów graficznych,

-10 szt słuchawek do nauki języka angielskiego,

-pomocy dydaktycznych potrzebnych do nauki języka angielskiego,

– zakup sztalug ,

– zakup oprogramowania,

– pendrivy dla uczniów,

Uczniowie mają  możliwość uczestniczenia w sfinansowanych zajęciach pozalekcyjnych z:

– języka angielskiego: Komunikacja międzynarodowa.

-grafiki komputerowej:  Tworzenie  grafiki  obrazującej dziedzictwo kulturowe Gminy Janów

– spotkań on-line z partnerem  zagranicznym : Primary school “Joakim Krcovski” – Północna Macedonia, Kriva Palanka.

Rezultatem projektu jest organizacja wystawy grafiki komputerowej wykonanej przez uczniów, stworzenie wirtualnego muzeum, e-book w programie story jumper.

Życzymy  Uczniom kreatywności i motywacji w działaniach projektowych.