Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Kostki w Lgoczance

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno -wychowawczych 2020/20211 września 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna.23 – 31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe (woj. śląskie)14 – 27 lutego 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna14 – 19 kwietnia 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty24, 25, 26 maja 2022 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych24 czerwca 20221 r.
Ferie letnie25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2020/2021
w Szkole Podstawowej im. Stanisława Kostki w Lgoczance
(w opracowaiu)

4 – 5 stycznia 2021r.

25, 26, 27 maja 2021 r. dla klas I-VII (egzamin ósmoklasisty)

4 czerwca 2021r.  

Rok szkolny 2020/2021 1 września 2020 r. – 25 czerwca 2021 r. (w opracowaniu)
I półrocze01.09.2020 r. –
29.01.2021 r.
95 dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne
II półrocze15.02.2021 r. –
25.06.2021 r.
84 dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne
Razem w roku szkolnym179 dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne