Informacje dla ósmoklasistów

Poniższa prezentacja zawiera najważniejsze informacje o egzaminie ósmoklasisty.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakładce

Egzamin ósmoklasisty


T