Rekrutacja

Wyniki rekrutacji

na rok szkolny 2023/2024

Lista uczniów przyjętych do klasy I i do Oddziału Przedszkolnego jest dostępna w Szkole. Zapraszamy

na rok szkolny 2022/2023

Trwa rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publiucznych szkołąch podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstwowych prowadzonych przez Gminę Janów na rok szkolny 2022/2023.

Szczegóły w załączniku.

na rok szkolny 2021/2022

Terminy składania dokumentów i terminy postępowania rekrutacyjnego określone zostały w zarządzeniu Nr WG.0050.4.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2021 r.

Zarzadzenie-nr-WG.0050.4.2021-Wojta-Gminy-Janow Pobierz

Informacja dotycząca zapisów dzieci do klasy I na rok szkolny 2021/2022

  • Rodzice dzieci z obwodu szkoły dostarczają zgłoszenie do klasy I w terminie od 01.02.2021r. do 12.03.2021r.
  • Rodzice dzieci spoza obwodu składają wniosek o przyjęcie dziecka do kl. pierwszej.
  • Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej.
  • Prosimy o informację w przypadku, gdy dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Lgoczance będą realizowały obowiązek szkolny w innej szkole.

Zgloszenie-do-klasy-I Pobierz

Wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-Szkoly-Podstawowej-w-Lgoczance Pobierz

Oswiadczenie-woli-przyjecia-dziecka-do-klasy-I Pobierz

Informacja dotycząca zapisów dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

  • Rodzice dzieci, które uczęszczają do naszego przedszkola dostarczają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
  • Rodzice dzieci, które po raz pierwszy będą uczęszczać do przedszkola składają wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
  • Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka.                                                                                                           

Wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-oddzialu-przedszkolnego Pobierz

Oswiadczenie-woli-przyjecia-dziecka-do-oddzialu-przedszkolnego Pobierz