Nasze Sukcesy

Udział w akcjach

Szkoła pamięta

Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzebę pielęgnowania pamięci o polskich bohaterach, szczególnie tych związanych z historią danego miejsca i regionu. W ramach przedsięwzięcia młodzież odwiedzała miejsca pamięci, porządkowała groby, paliła znicze i wspominała osoby ważne dla lokalnej wspólnoty.

Rok szkolny 2021/2022

Rok szkolny 2022/2023

Szkoła do hymnu

Ogólnopolska akcja polegająca na odśpiewaniu przez społeczność szkolną czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego- wykonanie odbywa się w wyznaczonym terminie o symbolicznej godzinie 11:11.

Szkoła do hymnu

Rok szkolny 2021/2022

Rok szkolny 2022/2023

Razem na Święta

Rok szkolny 2021/2022

Udział w konkursach

Cztery pory roku oczami dziecka

Powiatowy konkurs plastyczny pod patronatem Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli

Wyróżnienie

rok szkolny 2022/2023

Wyróżnienie

rok szkolny 2022/2023

I miejsce

rok szkolny 2021/2022

II miejsce

rok szkolny 2021/2022

Bukiet dla mamy

Powiatowy konkurs plastyczny dla klas I-III pod patronatem Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli

II miejsce

rok szkolny 2022/2023

II miejsce

rok szkolny 2022/2023

Wyróżnienie

rok szkolny 2021/2022

II miejsce

rok szkolny 2021/2022

Mój przyjaciel zwierz

Otwarty konkurs fotograficzny organizowany przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Częstochowie

II miejsce

rok szkolny 2022/2023

Wyróżnienie

rok szkolny 2022/2023

Wyróżnienie

rok szkolny 2022/2023

Roczne sprawozdanie z udziału uczniów w konkursach w roku szkolnym 2022/2023

Konkurs zorganizowany przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie pt: ” Pocztówka z okazji  800-lecia Żurawia”