Samorząd uczniowski

Przewodnicząca: Nicola Treścińska

Zastępca przewodniczącego: Adam Gorzkowski

Skarbnik : Oskar Sus

Sekretarz: Natalia Karoń

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Renata Fik, Monika Jakóbczyk, Bożena Solak