Pedagog

mgr Grażyna Napora

  GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO    
  WTOREK      CZWARTEK    
  855-955      1030 -1330    

Zadania pedagoga szkolnego:

  1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
  2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie ich możliwości oraz wspieranie mocnych stron.
  3. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
  4. Wspieranie uczniów zdolnych.
  5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
  6. Udzielanie rodzicom oraz nauczycielom wsparcia w zakresie rozwijania kompetencji wychowawczych.

Potrzebujesz wsparcia zadzwoń

Jak wartościowo spędzać czas wolny w ferie zimowe ?

Światowy Dzień Zdrowia

Rozmiar czcionki
Kontrast