Tygodniowy rozkład dowozów i odwozów uczniów

Dowozy:

7.05 – Góry Gorzkowskie

7.10 – Hucisko

7.20 – Bystrzanowice Dwór oraz Holendrów

7.25 – Kacze Błota

7.30 – Teodorów

7.40 – Lgota Błotna kurs nr 1 (jadąc od strony Lgoczanki strona prawa)

Odwozy