Tygodniowy rozkład dowozów i odwozów uczniów

Przywozy:

7.05 – Góry Gorzkowskie

7.10 – Hucisko

7.20 – Bystrzanowice Dwór oraz Holendrów

7.25 – Kacze Błota

7.30 – Teodorów

7.40 – Lgota Błotna kurs nr 1 (jadąc od strony Lgoczanki strona prawa)

7.50 – Lgota Błotna kurs nr 2 (jadąc od strony Lgoczanki strona lewa)

Odwozy:

PONIEDZIAŁEK

13.30 Lgota Błotna

13.45 Teodorów

14.00 Góry Gorzkowskie, Hucisko

14.25 Bystrzanowice Dwór, Kacze Błota

15.15 Lgota Błotna

15.25 Teodorów

15.35 Bystrzanowice Dwór

WTOREK

13.30 Lgota Błotna

13.45 Teodorów

14.00 Bystrzanowice Dwór, Kacze Błota, Góry Gorzkowskie, Hucisko

15.15 Lgota Błotna

15.25 Teodorów

15.35 Bystrzanowice Dwór

ŚRODA

13.30 Lgota Błotna

13.45 Teodorów

14.00 Bystrzanowice Dwór, Kacze Błota, Góry Gorzkowskie, Hucisko

15.15 Teodorów

15.25 Lgota Błotna

15.35 Bystrzanowice Dwór

CZWARTEK

13.30 Lgota Błotna

13.45 Teodorów

14.25 Bystrzanowice Dwór, Kacze Błota, Hucisko, Góry Gorzkowskie,

15.15 Lgota Błotna

15.25 Teodorów

15.35 Bystrzanowice Dwór

PIĄTEK

13.30 Lgota Błotna

13.45 Teodorów

14.00 Góry Gorzkowskie, Hucisko

14.25 Lgota Błotna, Teodorów

14.40 Kacze Błota, Bystrzanowice Dwór


Odwozy:
Dzień

Godz i miejsce
poniedziałek13:30 Lgota Błotna, Teodorów
14:25 Kacze Błota,Góry Gorzkowskie, Hucisko
15:10
Teodorów
15:20 Lgota Błotna
15:35 Bystrzanowice Dwór, Góry Gorzkowskie
, Hucisko
wtorek

środa
czwartek


piątek
13:30 Lgota Błotna, Teodorów
13:45 Teodorów
14:15 Kacze Błota, Bystrzanowice Dwór, Góry Gorzkowskie, Hucisko
14:40 Teodorów, Lgota Błotna


13:30 Lgota Błotna

13:45 Teodorów
14:00 Kacze Błota, Hucisko, Góry Gorzkowskie

15:10 Lgota Błotna, Teodorów
15:30 Holendrów, Bystrzanowice Dwór, Hucisko13:30 Lgota Błotna, Teodorów
14:00 Kacze Błota, Bystrzanowice Dwór, Góry Gorzkowskie, Hucisko
15:10 Lgota Błotna
15:20 Teodorów
15:35 Bystrzanowice Dwór, Hucisko


13:30 Lgota Błotna, Teodorów
14:10 Kacze Błota, Bystrzanowice Dwór, Góry Gorzkowskie, Hucisko,
15:10 Lgota Błotna
15:20 Teodorów

15: 30 Bystrzanowice Dwór