Tygodniowy rozkład dowozów i odwozów uczniów

( Rozkład obowiązuje od 31 maja 2021 r. do końca roku szkolnego 2020/2021)

Przywozy:

DzieńGodz i  miejsce

7:05 Góry Gorzkowskie
od poniedziałku do piątku 7:10 Hucisko
7:25 Holendrów, Bystrzanowice Dwór
7:30  Kacze Błota
7:35 Teodorów
7:45 Lgota Błotna- szkoła
7:55 Lgota Błotna – przedszkole

Odwozy:
Dzień

Godz i miejsce
poniedziałek13:30 Lgota Błotna, Teodorów
14:25 Kacze Błota,Góry Gorzkowskie, Hucisko
15:10
Teodorów
15:20 Lgota Błotna
15:35 Bystrzanowice Dwór, Góry Gorzkowskie
, Hucisko
wtorek

środa
czwartek


piątek
13:30 Lgota Błotna, Teodorów
13:45 Teodorów
14:15 Kacze Błota, Bystrzanowice Dwór, Góry Gorzkowskie, Hucisko
14:40 Teodorów, Lgota Błotna


13:30 Lgota Błotna

13:45 Teodorów
14:00 Kacze Błota, Hucisko, Góry Gorzkowskie

15:10 Lgota Błotna, Teodorów
15:30 Holendrów, Bystrzanowice Dwór, Hucisko13:30 Lgota Błotna, Teodorów
14:00 Kacze Błota, Bystrzanowice Dwór, Góry Gorzkowskie, Hucisko
15:10 Lgota Błotna
15:20 Teodorów
15:35 Bystrzanowice Dwór, Hucisko


13:30 Lgota Błotna, Teodorów
14:10 Kacze Błota, Bystrzanowice Dwór, Góry Gorzkowskie, Hucisko,
15:10 Lgota Błotna
15:20 Teodorów

15: 30 Bystrzanowice Dwór
Rozmiar czcionki
Kontrast