Skład rady rodziców

Przewodnicząca: Małgorzata Gorczyczyńska

Zastępca przewodniczącej: Agnieszka Jabłońska

Sekretarz, skarbnik: Justyna Haładus

Członkowie:

Aleksandra Gałązka

Iwona Bania

Marta Łapańska

Anna Wiśniewska

Agnieszka Jabłońska