Język angielski

Aktywna nauka języka angielskiego

Jeśli chcemy przygotować dzieci i młodzież do bycia obywatelami świata, musimy ich nauczyć nowych umiejętności. Oczywiście przede wszystkim zalicza się do nich znajomość uniwersalnego języka.

Od wielu lat tym językiem jest angielski. Ale język jest tylko narzędziem, którego możemy używać do porozumiewania się z innymi. Aby stać się aktywnymi obywatelami świata, uczniowie potrzebują wiedzy, umiejętności i wartości.

Zapraszamy więc do Naszej Szkoły w Lgoczance, która w ramach zajęć pozalekcyjnych realizuje naukę języka angielskiego w ramach Program National Geographic Learning.

Tak się uczymy – poniżej kilka zdjęć.

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów kl.V-VIII i trwają od 15.10.2020 do 15.12.2020.

                    Na zajęciach stosujemy  elementy Metody Direct . Jest to nowoczesny sposób nauki języka angielskiego metodą bezpośrednią, opracowaną na podstawie doświadczeń w nauczaniu języka angielskiego Metodą Callana. Dzięki metodzie bezpośredniej, znanej w Polsce m.in. jako Metoda Callana, uczniowie mogą w atrakcyjny i przyjemny sposób opanować duży zasób słownictwa oraz nauczyć się tego, co w nauce języka niezbędne i najważniejsze: skutecznie komunikować się w języku obcym. 

Direct English jest idealnym sposobem na szybkie nauczenie się języka angielskiego lub odświeżenie długo nieużywanej wiedzy. Dlatego Metoda Direct cieszy się taką popularnością.

Metoda Direct opracowana jest tak, aby uczeń w czasie zajęć mówił i słuchał kilkakrotnie więcej niż używając tradycyjnych form nauki. Uczeń w trakcie zajęć musi być maksymalnie skupiony, gdyż nauka prowadzona jest w formie pytań i odpowiedzi. Uczniowie słuchają i odpowiadają na pytania lektora bez zastanawiania się, co eliminuje zwyczaj tłumaczenia w myślach i kształci umiejętność myślenia w danym języku. Lektor zadaje pytania z prędkością 240 słów na minutę, tak więc uczniowie, przyzwyczajeni do szybkiego tempa, nie będą mieli kłopotów ze zrozumieniem normalnej konwersacji. Lektor koryguje błędy na bieżąco, od samego początku kładąc nacisk na rozwijanie prawidłowej wymowy. Nauka oparta jest na powtórzeniach (przerobiony materiał jest powtarzany 5-6 razy).

Na  zajęciach stosujemy też tradycyjne formy nauki.

Zajęcia odbywają się w piątki i są przeznaczone dla chętnych rekrutowanych uczniów z klas: V- VIII

Godz: 14:30 –15:15 kl. V i VI

Godz: 15:20 – 16:05 kl. VII i VIII

Trener: Anna Wawryło