Szczepienia uczniów od 12. roku życia – materiały informacyjne

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało zestaw materiałów informacyjnych dotyczących szczepień uczniów od 12. roku życia. W pakiecie znalazły się filmy, scenariusze lekcji oraz dodatkowe materiały edukacyjne. Zestawy te będą pomocne w zorganizowaniu tygodnia informacyjnego w szkołach – lekcji z uczniami oraz spotkań informacyjnych z rodzicami. Wszystkie materiały zostaną zamieszczone …

Kontynuuj czytanie

Organizacja szczepień – informacja

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. Informacje przygotowane przez MEiN zostały przekazane szkołom i placówkom za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej. …

Kontynuuj czytanie

ODWOZY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W LGOCZANCE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

PONIEDZIAŁEK 13.30 Lgota Błotna 13.45 Teodorów 14.00 Góry Gorzkowskie, Hucisko 14.25 Bystrzanowice Dwór, Kacze Błota 15.15 Lgota Błotna 15.25 Teodorów 15.35 Bystrzanowice Dwór WTOREK 13.30 Lgota Błotna 13.45 Teodorów 14.00 Bystrzanowice Dwór, Kacze Błota, Góry Gorzkowskie, Hucisko 15.15 Lgota Błotna 15.25 Teodorów 15.35 Bystrzanowice Dwór ŚRODA 13.30 Lgota Błotna 13.45 Teodorów 14.00 Bystrzanowice Dwór, Kacze …

Kontynuuj czytanie

„Poznaj Polskę” – nowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki ustanowione

30.08.2021 W piątek, 27 sierpnia minister Przemysław Czarnek podpisał komunikat o ustanowieniu nowego przedsięwzięcia edukacyjnego „Poznaj Polskę”. W ramach tego projektu szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Nabór wniosków rusza 6 września. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu „Polski Ład”. Dodatkowo szef MEiN skierował …

Kontynuuj czytanie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 – list Ministra Edukacji i Nauki

31.08.2021 Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 Minister Edukacji i Nauki skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów. Przedstawił w nim działania MEiN związane z bezpiecznym powrotem do szkół oraz wsparciem uczniów po długotrwałym okresie nauki zdalnej. W liście Minister Przemysław Czarnek zachęcił także do udziału w nowym przedsięwzięciu „Poznaj Polskę” oraz wyraził nadzieję, …

Kontynuuj czytanie

Rozkład przyjazdu uczniów do Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Lgoczance w dniu 1 września 2021 r.

8.05 – Góry Gorzkowskie 8.10 – Hucisko

Kontynuuj czytanie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Drodzy uczniowie. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Lgoczance odbędzie się 1 września 2021 r. o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej. Po wejściu do budynku szkolnego uczniowie są zobowiązani zdezynfekować ręce, a podczas pobytu zachowywać dystans oraz zasłaniać maseczką usta i nos w przestrzeni wspólnej.Po części oficjalnej …

Kontynuuj czytanie

Zwiększanie bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli po powrocie do stacjonarnej pracy szkół.

Po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.  Informacje dotyczącą: dezynfekcji, higieny, wietrzenia, stosowania maseczek ochronnych oraz zachowywania dystansu społecznego. Rekomendowane jest także szczepienie przeciw COVID-19 dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych. Zalecenia szczegółowe dotyczą:   organizacji zajęć,  higieny, czyszczenia i …

Kontynuuj czytanie

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

Bezpieczny powrót do szkoły – harmonogram przygotowań do roku szkolnego 2021/2022

Przygotowujemy się do stacjonarnej pracy szkół od 1 września. Wspólnie z MZ, GIS, RARS oraz innymi instytucjami podejmujemy szereg działań, które w znaczny sposób przyczynią się do przeciwdziałania COVID-19 i umożliwią bezpieczną naukę w szkołach i placówkach w czasie pandemii. Już od poniedziałku, 2 sierpnia szkoły będą sukcesywnie otrzymywały materiały – źródło MEiN.

Rozmiar czcionki
Kontrast