Preorientacja zawodowa

W ramach preorientacji zawodowej ,zapraszamy rodziców uczniów aby opowiedzieli o zawodach , w których pracują. Na plastyce w klasie czwartej gościliśmy Panią Agnieszkę Jabłońską- florystkę. Według wskazówek Pani Agnieszki uczniowie wykonywali stroiki świąteczne.

Stroiki świąteczne