Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

”Z programowaniem i robotyką przez nasze kraje”- Polska-Litwa

Nasza szkoła otrzymała 22 740,73 zł w ramach konkursu organizowanego przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Dzięki pozyskanym środkom zostaną zakupione roboty edukacyjne i zorganizowane zajęcia dla uczniów z robotyki i programowania. Odbędzie się sześciodniowy wyjazd do Wilna dla 10 uczniów i dwóch nauczycieli poprzedzony wizytą przygotowawczą.

Podczas wyjzadu uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach z programowania wraz z młodzieżą z miasta Kłajpeda.

Do konkursu wpłynęły 74 wnioski spośród, których nagrodzono 24 projekty w tym projekt naszej szkoły.

Partner projektu: https://www.veivirzenugimnazija.lt/

Rozmiar czcionki
Kontrast