Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

”Z programowaniem i robotyką przez nasze kraje”- Polska-Litwa

Nasza szkoła otrzymała 22 740,73 zł w ramach konkursu organizowanego przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Dzięki pozyskanym środkom zostaną zakupione roboty edukacyjne i zorganizowane zajęcia dla uczniów z robotyki i programowania. Odbędzie się sześciodniowy wyjazd do Wilna dla 10 uczniów i dwóch nauczycieli poprzedzony wizytą przygotowawczą.

Podczas wyjzadu uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach z programowania wraz z młodzieżą z miasta Kłajpeda.

Do konkursu wpłynęły 74 wnioski spośród, których nagrodzono 24 projekty w tym projekt naszej szkoły.

Partner projektu: https://www.veivirzenugimnazija.lt/

WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA

W dniach 28-29.06.2021 r. odbyła sie wizyta przygotowawcza w Judrenai . Umowa Polsko – Litewskiej Fundacji Wymiany Młodzieży została podpisana przez dyrektorów szkół. Podczas wizyty przygotowawczej w Judrenai ze szkołą partnerską Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija omówiono szczegóły dotyczące wyjazdu uczniów w sierpniu 2021.

SPOTKANIE MŁODZIEŻY

W dniach 2.08.2021-7.08.2021 odbyło się spotkanie młodzieży polsko-litewskiej gdzie realizowano działania cele i zadania zaplanowane we wniosku.

Były integracyjne warsztaty z programowania i robotyki, druk 3D, któr uwieczniły się dla nas jako niezapomniane chwile. Poznaliśmy kulturę Litwy, obyczaje, degustowaliśmy potrawy litewskie, odbyły się warsztaty kulinarne oraz spędzamy miło czas z rówieśnikami z Veiviržėnų. Każda szkoła przygotowała prezentację o swojej szkle, regionie i kraju. Nasza szkoła przygotwała taniec narodowy przy uzyciu flagi. Odbył się konkurs w Kahoot na temat wiedzy o naszych krajach. Uczniowie uczyli się słówek litewski. W programie Scratch wykonali animację pt. Przyjaźń polsko-litewska. Natomiast w programie Krita- wykonali kilka prac graficznych przy użyciu tabletu graficznego. Na wyjazd zabraliśmy swoją drukarkę 3D gdzie podczas warsztatów drukowaliśmy mapkę Polski oraz Litwy. Stworzyliśmy i zaprogramowaliśmy robota. Było spotkanie z historykami pracującymi w szkołach na Litwie.

Film stworzony w Kizoa:

Z programowaniem i robotyką przez nasze kraje