SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2023/2024

29.09.23 odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci przedstawili propozycje swoich działań na wcześniej przygotowanych plakatach. Mamy czterech przedstawicieli !!!!

Nicola kl. 8 została wybrana na Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego

Adama kl.8 to Zastępca naszej Przewodniczącej

Oskar kl.8 został Skarbnikiem Samorządu Uczniowskiego

Natalia kl.5 to Sekretarz naszego Samorządu Uczniowskiego.