Wniosek

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Lgoczance prosi o wypełnienie i dostarczenie

do sekretariatu szkoły wniosku rodzica o zwrot kosztu dowozu dziecka do szkoły.

Wypełniony wniosek proszę dostarczyć do 24.08.2023r.