Animacje podczas wakacji

Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowie zaprasza w dniach 6 i 20 lipca 2023 r. w godzinach 14.00 – 16.00 na plac szkolny przy Szkole Podstawowej w Lgoczance na zajęcia animacyjne, które poprowadzą pracownicy SOKiS w Janowie.