Projekt Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Szkoła Podstawowa w Lgoczance realizuje Projekt Edukacyjna Sieć Antysmogowa, służący zwiększeniu świadomości uczniów, ich rodziców, jak również nauczycieli w zakresie szeroko rozumianej ekologii, przede wszystkim w zakresie problematyki jakości powietrza jako wspólnego dobra o szczególnym znaczeniu.
W ramach projektu planowana jest możliwość prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych również w innych obszarach związanych z ekologią oraz zdrowym trybem życia w tym dotyczących zmian klimatu, w szczególności antropogenicznych źródeł tych zmian i możliwości przeciwdziałania tym zmianom zarówno
w życiu codziennym jak również w skali ogólnospołecznej.

Rozmiar czcionki
Kontrast