Plan przywozu odwozów uczniów Szkoły Podstawowej w Lgoczance

Przywozy uczniów do Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Lgoczance
w roku szkolnym 2022/2023, Lgoczanka 1A, 42-253 Janów

7.05 Góry Gorzkowskie

7:10 Hucisko

7:25 Holendrów, Bystrzanowice Dwór,

7:30 Kacze Błota

7:35 Teodorów

7:45 Lgota Błotna

ODWOZY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
W LGOCZANCE W  ROKU SZKOLNYM 2022/2023

PONIEDZIAŁEK

13:30 Lgota Błotna

13:45 Teodorów

14:00 Góry Gorzkowskie, Hucisko

14.25 Bystrzanowice Dwór, Kacze Błota

15.15 Lgota Błotna

15.25 Teodorów

15.35 Bystrzanowice Dwór

WTOREK

13.30 Lgota Błotna

13.45 Teodorów

14:00 Hucisko, Bystrzanowice Dwór, Kacze Błota, Góry Gorzkowskie

15:15 Lgota Błotna

15.25 Teodorów

15.35 Bystrzanowice Dwór

ŚRODA

13.30 Lgota Błotna

13.45 Teodorów

14.00 Hucisko, Bystrzanowice Dwór, Kacze Błota, Góry Gorzkowskie

15.15 Teodorów

15.25 Lgota Błotna

15.35 Bystrzanowice Dwór

CZWARTEK

13.30 Lgota Błotna

13.45 Teodorów

14.25 Hucisko, Bystrzanowice Dwór, Kacze Błota, Góry Gorzkowskie

15.15 Lgota Błotna

15.25 Teodorów

15.35 Bystrzanowice Dwór

PIĄTEK

13.30 Lgota Błotna

13.45 Teodorów

14.00 Hucisko, Góry Gorzkowskie

14.25 Lgota Błotna, Teodorów

14.40 Kacze Błota, Bystrzanowice Dwór

Rozmiar czcionki
Kontrast