Turnusy Uśmiechu ING

Projekt: „Poznawanie przez działanie”

Nasza szkoła pozyskała kolejne dofinansowanie w ramach konkursu: Turnusy Uśmiechu Fundacji ING Dzieciom. Otrzymaliśmy ok. 80 000 zł na sfinansowanie wyjazdu dla 44 uczniów na 12 dniowy pobyt w malowniczej Wiśle.

Program turnusu stanowi połączenie obowiązku nauki szkolnej z aktywnym wypoczynkiem. W związku z tym zrekrutowani uczniowie będą realizować podstawę programową przez 12 dni w odmiennych, ciekawych warunkach pod hasłem: “Poznawanie przez działanie.”

Wśród szerokiego wachlarza atrakcji Beskidu Śląskiego i Podbeskidzia znajdują się: muzea, galerie, teatry, ośrodki sportowe, parki edukacyjno-rozrywkowe, skanseny, dzięki którym dzieci zapoznają się z historią, tradycjami, kulturą, dziedzictwem i przyrodą regionu. Wizyta w każdym z wymienionych miejsc stanowi możliwość zdobycia wiedzy, informacji i doświadczeń z różnych dziedzin poprzez zajęcia o charakterze pokazowym. Na specjalnie przygotowanych ścieżkach edukacyjnych, w muzeach i galeriach dzieci wezmą czynny udział w organizowanych tam prelekcjach, pokazach i warsztatach.

Koordynatorem wyjazdu została p. Grażyna Napora, kierownikiem dydaktycznym p. Joanna Idziak, a opiekunami będą w większości wychowawcy klas.

Oczekujemy z niecierpliwością na relacje z wyjazdu, ale przed pobytem czeka nas dużo przygotowań mających na celu uświetnienie wyjazdu szkolnego naszych podopiecznych.