POWER

Projekt “Globalne, szkolne chmury- robotyka i programowanie”.

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie. Tym razem z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w konkursie wniosków 2020 r. w projekcie: ”Ponadnarodowa mobilność uczniów”.
Kwota dofinansowania to 48 086 zł.

Szkoła skupia się m.in. na rozwoju umiejętności uczniów w obszarze robotyki i programowania i na takie zajęcia przeznaczymy dofinansowanie.

Tytuł projektu to: “Globalne, szkolne chmury- robotyką i programowanie”.
Partnerem projektu jest Scoala Gimnaziala Sfantul Apostol Andrei w Buzau, Rumunia a koordynatorami projektu są Gina Posirca i Sylwia Kaniewska.

Dzięki dofinansowaniu uczniowie będą uczestniczyć w kursie budowy robotów Arduino, odbęda się zajęcia STEAM oraz zajęcia z obsługi aplikacji: Kahoot, Quizzizz, Socrative, Nearpod, Mentimeter, Padlet i Wordclouds.
Zostaną też zakupione niezbędne do zajęć pomoce dydaktyczne. 10 uczniów i 2 opiekunów odbędą również 7 dniowy kurs robotyki w Rumunii.