Bezpieczny powrót do szkoły

Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi przygotowało pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczący chorób zakaźnych oraz informację dla dyrektorów o organizacji „Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych”. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

Grafika w tle widać tyłem dzieci siedzące w ławkach i podnoszące dłonie do góry napis - Bezpieczny powrót do szkoły - rok szkolny 2022/2023

W zakładce Bezpieczny powrót do szkoły – rok szkolny 2022/2023 zamieściliśmy wytyczne bezpieczeństwa zdrowotnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkoli, a także informację o „Tygodniu dla profilaktyki chorób zakaźnych”. 

Wytyczne pozwalają na realizację programów nauczania, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie szkól i placówek. Zalecenia szczegółowe dotyczą m.in.: organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

„Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych”

Akacja będzie dla szkół okazją, aby w przyjaznej atmosferze i ciekawej formie przeprowadzić kampanię propagującą korzyści dotyczące zdrowia i wczesnej profilaktyki. Celem inicjatywy jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Formuła kampanii edukacyjno-informacyjnej pozwala na uwzględnienie pomysłów i atrakcyjnych inicjatyw uczniów, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, które zostaną przygotowane we współpracy z nauczycielami. Do wspólnych działań szkoły mogą zaprosić przedstawicieli lokalnej społeczności, w tym z placówek ochrony zdrowia (lekarz, ratownik medyczny), stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Aby wykluczyć z kampanii organizowanych przez szkoły niesprawdzone informacje, wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi przygotowaliśmy dla szkół pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Harmonogram „Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych”: 

  • od 29 do 31 sierpnia 2022 r. – przekazanie szkołom materiałów edukacyjnych;
  • od 1 do 9 września 2022 r. – tydzień przygotowawczy (poinformowanie rodziców dzieci i młodzieży o zaplanowanym akcji; przygotowanie lokalnej kampanii – stoisk, festynu/pikniku na terenie szkoły;
  • od 12 do 16 września 2022 r. – przeprowadzenie akcji.

Szczegółowe informacje o „Tygodniu dla profilaktyki chorób zakaźnych”

Zachęcamy do udziału w akcji!