dot. zakupu biletów miesięcznych

Szanowni Rodzice
19 sierpnia 2022

W związku z wprowadzanymi zmianami dotyczącymi sposobu zakupu biletów miesięcznych dla uczniów

dowożonych do szkoły, proszę o wypełnienie zamieszczonego wniosku i dostarczenie

do szkoły do dnia 26.08.2022r. do godziny 14.00. Wniosek można również pobrać w sekretariacie szkoły i wypełnić go na miejscu.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły

Grzegorz Papalski

Rozmiar czcionki
Kontrast