Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022

Centralna Komisja Egzaminacyjna 1 lipca br. przedstawiła wstępne wyniki przeprowadzonego w maju br. egzaminu ósmoklasisty.

Szczegółowe informacje są dostępne w załączonej prezentacji.

Źródło: strona internetowa MEiN

Załączniki:

Zał. Podsumowanie egzaminu_ósmoklasisty_2022