Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Drodzy uczniowie.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Lgoczance odbędzie się 1 września 2021 r. o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej. Po wejściu do budynku szkolnego uczniowie są zobowiązani zdezynfekować ręce, a podczas pobytu zachowywać dystans oraz zasłaniać maseczką usta i nos w przestrzeni wspólnej.
Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami przejdą do wyznaczonych klas na spotkanie organizacyjne.
Proponujemy, by ze względu na trwający stan epidemii rodzice/opiekunowie uczniów klas II – VIII oczekiwali na swoje dzieci przed szkołą z zachowaniem zalecanego dystansu. Wyjątek stanowią rodzice uczniów klasy I. Prosimy, aby dziecku towarzyszył tylko jeden rodzic/opiekun (względy epidemiologiczne).

Do szkoły zapraszamy uczniów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. W drodze do i ze szkoły uczeń ma obowiązek przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

Zapraszamy

Rozmiar czcionki
Kontrast